Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1192251

Reel döviz kuru ile aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  1. Reel döviz kuru artıyorken yerli para reel olarak değer yitirir.
  2. Reel döviz kuru artıyorken ihracat artar.
  3. Reel döviz kuru artıyorken ithalat azalır.
  4. Reel döviz kuru düşüyorken yerli para reel olarak değer kazanır.
  5.  Reel döviz kuru düşüyorken ihracat artar ve ithalat artar.


I,II,III,IV

I,II,IV,V

I,III,IV,V

I,II,III,V

II,III,IV,V


Yanıt Açıklaması:

Reel döviz kuru artıyorken yerli para reel olarak değer yitiriyor, (diğer unsurlar aynı
kalmak üzere) ihracat artıyor, ithalat azalıyor. Reel döviz kuru düşüyorken yerli para
reel olarak değer kazanıyor, (diğer unsurlar aynı kalmak üzere) ihracat azalıyor ve
ithalat artıyor.

Yorumlar
  • 0 Yorum