Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326153

Aşağıdaki seçeneklerde verilen değişkenlerden hangisi tahvil fiyatının temel belirleyicileri arasında yer almaz?


Servet
Enflasyon
Risk
Alıcı Sayısı
Firma Kârlılığı

Yanıt Açıklaması: Tahvil talebi servet ve alıcı sayısı ile doğrudan ilişkilidir. Talep arttıkça ise tahvilin fiyatı artar, tahvil riski ile talebi ters yönlü ,ilişkilidir. Tahvil talebi azalırsa ise fiyatı düşer ancak firma kârlılığı ile ne tahvil talebi ne de fiyatı arasında herhangi bir ilişki kurulamaz. Çünkü tahvil kamu kesimine ilişkin bir borçlanma aracıdır. özel sektör ve firma kârlılığı tahvil talebini herhangi bir şekilde belirlemez.
Yorumlar
  • 0 Yorum