Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326278

I-Tüm dünyada dolaylı finansman doğrudan finansmandan daha yaygındır.
II-Ülkeler zenginleşip gelirleri arttıkça finansal sistemleri de gelişir.
III-Gelişmiş ekonomilerde menkul kıymetler borsaları da daha büyük ve daha etkindir.
IV-Tüm dünyada bankalar en önemli finansal aracı kurumlardır.
V-Şirketler dış finansman kaynağı olarak banka kredisinden daha çok ticari kredi kullanırlar
Demirgüç-Kunt ve Levine (1999)'in finansal sistemi karakterize ettikleri çalışmalarında yukarıdaki bulgulardan hangilerine rastlanmıştır?


I,II,III

II,III,IV

I,II,III,V

I,II,III,IV

I,II,III,IV,V


Yanıt Açıklaması:

Demirgüç-Kunt ve Levine (1999) çalışmasında ilk dört ifadenin gerçekliği tespit edilmiştir. Ancak şirketler dış finansman kaynağı olarak daha çok banka kredisi kullanırlar. Zaten dördüncü ifade göz önüne alındığında bu çıkarım yapılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum