Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326319

Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunun pasifinde yer almaz?


Vadeli mevduat
Vadesiz mevduat
Serbest rezervler
Repodan sağlanan fonlar
Yurtdışı bankalardan kullanılan krediler

Yanıt Açıklaması: Banka bilançosunun pasif kısmı, bankanın fon kaynaklarını göstermektedir. Serbest rezervler, bankanın fonlarını nasıl kullandığını gösterdiği için bilançonun aktifinde yer almaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum