Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1136674

  1. Ülkeler zenginleşip gelirleri arttıkça finansal sistemleri de gelişir.
  2. Tüm dünyada dolaylı finansman doğrudan finansmandan daha yaygındır.
  3. Gelişmiş ekonomilerde bankalar ve diğer finansal aracı kurumların yanı sıra menkul kıymetler borsaları da daha büyük ve daha etkindir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tüm dünyada finansal sistemi karakterize eden olgulardandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yanlız III

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Tüm dünyada finansal sistemi karakterize eden beş olgu aşağıdaki gibidir:

  1. Ülkeler zenginleşip gelirleri arttıkça finansal sistemleri de gelişir.
  2. Tüm dünyada dolaylı finansman doğrudan finansmandan daha yaygındır.
  3. Gelişmiş ekonomilerde bankalar ve diğer finansal aracı kurumların yanı sıra menkul kıymetler borsaları da daha büyük ve daha etkindir.
  4. Tüm dünyada bankalar en önemli finansal aracı kurumlardır.
  5. Şirketler dış finansman kaynağı olarak daha çok banka kredisi kullanırlar.
Yorumlar
  • 0 Yorum