Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1138862

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin en önemli fonksiyonudur?


Piyasadaki likiditeyi artırma

Piyasadaki bilgi eksikliğinden kaynaklanan riski azaltma

Fon fazlası olan ile fon açığı olan arasıdaki fon akımını sağlama

Piyasadaki mesafeden kaynaklı erişememezliği azaltma

Ülkenin ihtiyacı olan uluslararası fonları ülkeye çekme


Yanıt Açıklaması:

Finansal sistemin en önemli fonksiyonu fon fazlası olanlarla (borç verenlerle) fon açığı olanlar (borç alanlar) arasında fon akımının sağlıklı olarak sağlanmasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum