Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1187421

Uzun vadeli bir tahvilin yıllık veriminin, yaklaşık olarak mevcut  dönemdeki kısa vadeli faiz haddi ile o tahvilin vadesi boyunca gerçekleşmesi beklenen kısa vadeli faizlerin aritmetik ortalamasına eşit olacağını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Bölünmüş piyasalar 

Bekleyişler 

Likidite tercihi 

Etkin piyasalar 

Gelecek değer 


Yanıt Açıklaması:

Uzun vadeli bir tahvilin yıllık veriminin, yaklaşık olarak mevcut  dönemdeki kısa vadeli faiz haddi ile o tahvilin vadesi boyunca gerçekleşmesi beklenen kısa vadeli faizlerin aritmetik ortalamasına eşit olacağını ileri süren kuram bekleyişler kuramıdır. Doğru seçenek "B" şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum