Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1289787

Aşağıdakilerden hangisi asil-vekil probleminin çözüm yollarından biri değildir?


Bilgi eksikliği giderilerek

Firma sık sık denetlenerek

Hisse senedi yerine borç senedi tercih edilerek

Yöneticilerin yakından gözetim altında tutulması

Fon fazlası olan yatırımcının hisse senedi almasıyla


Yanıt Açıklaması:

Asil-vekil problemindeki eksik bilgi sorunu “asil”in yani şirketin hissedarlarının “vekil”in yani şirketin yöneticisinin nasıl hareket edeceğini tam olarak bilmiyor oluşudur. Bu sorunu da yine bilgi eksikliğini gidermeye çalışarak çözmeye çalışabiliriz. Bilgi eksikliği sorununu gidermenin yöntemlerinden biri de yöneticilerin yakından gözetim altında tutulmasıdır. Firmanın sık sık denetlenerek yöneticilerin aktivitelerinin yakından izlenmesi asillerin bilgi eksikliğini gidermeye yardımcı olacaktır.

Alternatif olarak asil-vekil sorunu olarak ortaya çıkan ahlaki tehlikeden kaçınmanın bir yolu da hisse senedi yerine borç senetlerini tercih etmektir. Fon
fazlası olan bir yatırımcıyı düşünelim elindeki parayla hisse senedi alırsa şirketin ortağı olacak. Bunun yerine şirketin ihraç ettiği tahvillerden satın alırsa o zaman şirkete ortak olmak yerine sadece borç vermiş olacak. Bu durumda şirkete ortak olunmadığına göre bir asil-vekil sorunuyla da karşılaşılmayacak. Kısaca borç senetleri asil-vekil sorununu ortadan kaldırdığı için ahlaki tehlike sorununu bir ölçüde azaltır.

Yorumlar
  • 0 Yorum