Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326103

Tarihsel süreçte para olarak kabul edilen nesnelerin temel özellikleri aşağıdakilerden hangileridir?
I. Değişim aracı olmaları
II. Hesap birimi olmaları
III. Değer saklama aracı olmaları
IV. Borç verme aracı olmaları


I ve III

II ve IV

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Tarihsel süreçte para olarak kabul edilen nesnelerin neler olduğuna baktığımızda bunların üç temel özelliği olduğunu görmekteyiz: Birincisi, değişim aracı  olmaları; ikincisi, hesap birimidirler ve üçüncüsü, değer saklama aracı olma fonksiyonunu sağlamaktadırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum