Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1242070

Hızlı büyüme dönemlerinde aşırı risk almayıcı önleyici düzenlemelere ne ad verilir?


Zorunlu karşılıklar

Makro-sakıngan araçlar

Açık piyasa işlemleri

Reeskon

Koridor sistemi


Yanıt Açıklaması:

Küresel krizle birlikte, mikro-sakıngan önlemlerin yanı sıra makro-sakıngan önlemlerin de önemleri arttı. Makro-sakıngan önlemler kısaca, ‘bankaların işler iyiye giderken gaza daha az, işler kötüye giderken de bu defa frene daha az basmalarını sağlamaya çalışmak’ olarak tanımlanabilir. Bilmece gibi olduysa kusura bakmayın, özü şu: Ekonomiler hızla büyürken risk alma iştahı da fazla oluyor. Bu, kimi durumlarda aşırı risk almaya dönüşüyor. Ama ekonomiler kesintisiz büyümüyorlar. Piyasa ekonomilerinde gayri safi yurtiçi hasıla ortalama bir büyüme oranının etrafında önemli dalgalanmalar gösterebiliyor. Farklı bir ifadeyle hızlı büyüme dönemi bir süre sonra yerini düşük büyüme dönemine bırakıyor. Bu tür yavaş büyüme ya da küçülme dönemlerinde borçluların aldıkları borçları ödemeleri zorlaşabiliyor. Mesela şirketlerin sattıkları mal ve hizmet miktarı azalıp nakit akımları kötüleşebiliyor. Bu nedenle, hızlı büyüme dönemlerinde aşırı risk alınmasını engelleyici düzenlemelere gidilmesinin yerinde olacağı düşünülüyor.

Yorumlar
  • 0 Yorum