Para ve Banka Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bankaların karşı karşıya kaldıkları risklerden biri değildir?


Kredi riski

Yatırım riski

Likitide riski

Faiz riski

Kur riski


2.Soru

Finansal sistemin fon sağlama işlevini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için fon kaynaklarının da etkin bir şekilde çalışması gerekmektedir. Özellikle gelişmiş ekonomilerde en etkili fon kaynağı olan ve bireylerin tasarruflarına dayalı, katılımın zorunlu olmadığı fonlar aşağıdakilerden hangisidir?


Kamu Emeklilik Fonları
Sigorta Fonları
Bireysel Emeklilik Fonları
Banka Katılım Fonları
Yatırım Fonları

3.Soru

I. Teşhis gecikmesi II. İç gecikme III. Dış gecikme Para politikasını yürütenlerin, sürenin uzunluğu bakımından temel sorun yaşadığı gecikme, yukarıdakilerden hangisidir?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

4.Soru

Dolaşımdaki para miktarı (C) ile bankaların rezervlerinin (R) toplamı aşağıdakilerden hangisini verir?


Parasal taban

Para çarpanı

Para arzı

Rezervler

Likidite


5.Soru

Üzerinde 120 lira olan bir yıl vadeli iskontolu tahvili bugün 100 liraya aldığımızı düşünürsek bu tahvilin vadeye kadar verimi % kaç olacaktır ?


%10
%15
%20
%25
%30

6.Soru

Bankaların olası bir likidite sorununa karşı oluşturdukları strateji aşağıdaki seçeneklerde verilen durumlardan hangisi olabilir ?


Riski düşük likiditesi yüksek menkul kıymetlere öncelik vermek
Daha yüksek mevduat toplamak
Yüksek rezerv toplamak
Serbest rezerv tutmak
Zorunlu Karşılık Ayırmak

7.Soru

Bankalar likidite yönetimi ile hangi bilanço kalemi üzerinde kontrol sağlamaya çalışırlar?


Krediler
Menkul kıymetler
Repo hesapları
Serbest rezervler
Vadesiz mevduatlar

8.Soru

Merkez Bankasının farklı açık piyasa işlemlerini kullanarak parasal tabanın değişmeden kalmasını sağlaması nasıl adlandırılmaktadır?


Dolarizasyon

Sterilizasyon

Stagflasyon

Ters repo

Develuasyon


9.Soru

Tahvil arzını artıran her unsur, tahvil talebini etkilemiyorsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Denge Fiyat Düzeyini Düşürür

Denge Fiyat Düzeyini Arttırır

Denge Fiyat Düzeyi Sabit Kalır

Kredi Riskini Arttırır

İflas Riskini Arttırır


10.Soru

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumu olar tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Deflasyon

Enflasyon

Kronik enflasyon

Beklenen enflasyon

Beklenmeyen enflasyon


11.Soru

Enflasyon hedeflemesi uygulayan çoğu merkez bankası, faiz kararı alınırken üretim düzeyi ile üretimin potansiyel düzeyi arasındaki farkı da dikkate alıyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi uygulanmış olur?


Klasik enflasyon hedeflemesi

Esnek enflasyon hedeflemesi

Katı enflasyon hedeflemesi

Sabit döviz kuru rejimi

Kirli dalgalı kur sistemi


12.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi fiyat artışlarının yıllar, hatta on yıllarla ölçülen uzun dönemler boyunca yüksek rakamlarda kalmasını ifade eder?


Kronik enflasyon

Stagflasyon

Deflasyon

Dezenflasyon

Ters enflasyon


13.Soru

Merkez bankasının bankacılık sistemine kullandırttığı kredilere ne isim verilir?


Parasal taban

Serbest rezerv

Likidite

Reeskont kredisi

Menkul kıymetler


14.Soru

Merkez bankacılığı tarihinde ilk merkez bankası olma özelliğine sahip merkez bankası ne zaman ve nerede kurulmuştur?


1846 - Almanya 

1882 - Japonya 

1650 - Çin

1668 - İsveç

1694 - İngiltere


15.Soru

Yıllık fiyat artışlarının yıllar, hatta on yıllarla ölçülen uzun dönemler boyunca yüksek rakamlarda kalması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Enflasyon

Kronik enflasyon

Fiyat endeksi

Deflasyon

Likitide tuzağı


16.Soru

Merkez Bankasının ekonomik bağımsızlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Merkez Bankasının hükümete danışarak döviz satması ya da almasıdır. 
Merkez Bankasının enflasyon hedefini belirlemesidir. 
Merkez Bankasının hükümete danışmadan döviz satması ya da almasıdır.
Merkez Bankasının kamu kesimine kredi açmasının yasak olmasıdır. 
Merkez Bankasının hükümete danışarak politika faizini değiştirmesidir. 

17.Soru

I-Enflasyon vergisi
II-Menü maliyeti
III-Para yanılgısı
IV-Belirsizliğin artması
V-Tasarruf ve yatırımların olumsuz etkilenmesi
Yukarıdakilerden hangileri beklenen enflasyonun maliyetleridir?


I,II,IV

II,III,V

I,II,IV,V

I,II,V

II,III,IV,V


18.Soru

Hızlı büyüme dönemlerinde aşırı risk almayıcı önleyici düzenlemelere ne ad verilir?


Zorunlu karşılıklar

Makro-sakıngan araçlar

Açık piyasa işlemleri

Reeskon

Koridor sistemi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş merkez bankalarının para politikasını yürütürken kullandıkları temel araçtır?


Parasal taban

Politika faizi

Döviz kuru

Reeskont oranı

Para çarpanı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dalgalı döviz kuru rejimiyle ilgili değildir?


Saf dalgalı kur ya da kirli dalgalı kur olarak ifade edilir
Merkez bankası döviz piyasasına asla müdahale etmez
Korunması gereken bir döviz kuru düzeyinin olmaması
Merkez bankası döviz piyasasına kısmen müdahale edebilir
Önemli bir makro ekonomik değişkenin ileride alabileceği değerler hakkındaki belirsizliği artırması.