Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326510

Merkez Bankasının ekonomik bağımsızlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Merkez Bankasının hükümete danışarak döviz satması ya da almasıdır. 
Merkez Bankasının enflasyon hedefini belirlemesidir. 
Merkez Bankasının hükümete danışmadan döviz satması ya da almasıdır.
Merkez Bankasının kamu kesimine kredi açmasının yasak olmasıdır. 
Merkez Bankasının hükümete danışarak politika faizini değiştirmesidir. 

Yanıt Açıklaması: Bir merkez bankasının kamu kesimine kredi açması yasal olarak olanaksızsa o merkez bankası ekonomik açıdan bağımsızdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum