Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326333

Bankaların olası bir likidite sorununa karşı oluşturdukları strateji aşağıdaki seçeneklerde verilen durumlardan hangisi olabilir ?


Riski düşük likiditesi yüksek menkul kıymetlere öncelik vermek
Daha yüksek mevduat toplamak
Yüksek rezerv toplamak
Serbest rezerv tutmak
Zorunlu Karşılık Ayırmak

Yanıt Açıklaması: Bankaların menkul kıymetler portföyünü oluştururken riski düşük, likiditesi yüksek menkul kıymetlere öncelik vermeleri beklenir. İleride de göreceğimiz gibi bankaların likidite ihtiyacı doğduğunda sahip oldukları menkul kıymetleri hızla ve kolaylıkla nakde dönüştürebilmeleri önemlidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum