Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326455

I-Enflasyon vergisi
II-Menü maliyeti
III-Para yanılgısı
IV-Belirsizliğin artması
V-Tasarruf ve yatırımların olumsuz etkilenmesi
Yukarıdakilerden hangileri beklenen enflasyonun maliyetleridir?


I,II,IV

II,III,V

I,II,IV,V

I,II,V

II,III,IV,V


Yanıt Açıklaması:

Beklenen enflasyonun yarattığı maliyetler şunlardır: İlk olarak enflasyon para bulunduranların gizli bir enflasyon vergisine maruz kalmasına yol açar. İkincisi, fiyat kataloglarını sürekli değiştiren firmalar “menü maliyeti” ile karşı karşıya kalırlar. Üçüncüsü, enflasyon nominal geliri sabit olan bireyleri doğrudan negatif etkiler. Dördüncüsü, enflasyon vergi sisteminin etkinliğini azaltarak tasarruflar ve yatırımlar üzerinde negatif etki yaratır. Beklenmeyen enflasyon ise para yanılgısına ve geleceğe ilişkin belirsizliklerin artmasına sebep olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum