Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1200813

  1. Enflasyon Oynaklığı
  2. Reel Büyüme Hızı
  3. Reel Büyüme Hızındaki Oynaklık
  4. İşsizlik Oranı
  5. İşsizlik Oranındaki Oynaklık

Ana amacı merkez bankası bağımsızlığı ile enflasyon ve üretim arasındaki ilişkileri saptamak olan bağımsızlığı ölen araştırma bulgularına göre yukarıdakilerden hangileri ile merkez bankası bağımsızlığı arasında bir ilişki saptanmıyor?


I ve II

I, II ve III

I, III ve V

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Bağımsızlığı ölçen çalışmaların ana amacı merkez bankası bağımsızlığı ile enflasyon ve üretim arasındaki ilişkileri saptamak. Bu araştırmalardan çıkan en önemli sonuç şu: Enflasyonla merkez bankası bağımsızlığı arasında ters ilişki bulunuyor. Yani, daha bağımsız merkez bankasına sahip ülkelerde enflasyon da daha düşük. Enflasyonun oynaklığı (enflasyonun ortalaması etrafında dalgalanması) arttıkça enflasyonun ileride alabileceği değerleri kestirmenin güçleşeceği açık. Oysa, ekonomik birimlerin aldıkları kararlarda enflasyon önemli bir belirleyici. Mesela bir yıllık bir ücret sözleşmesi imzalayacak kişinin, yılbaşında ücret artışı isterken enflasyonu yıl sonunda alacağı değerden çok düşük bir düzeyde tahmin edip ona göre ücret artışı istemesi aleyhine olacaktır. Enflasyon oynaklaştıkça tahmin edilebilmesi güçleşiyor ve dolayısıyla belirsizlik artıyor. Yapılan çalışmalarda merkez bankası bağımsızlığı ve enflasyon oynaklığı arasında ters yönlü bir ilişki bulunuyor. Son olarak reel büyüme hızı, reel büyüme hızındaki oynaklık, işsizlik oranı ve işsizlik oranındaki oynaklık ile merkez bankası bağımsızlığı arasında bir ilişki saptanmıyor. Bu bulgular merkez bankası bağımsızlığının enflasyonun düzeyini ve oynaklığını düşürmekte yararlı olduğunu gösterirlerken, bu yararların büyümeyi düşürme ve işsizliği artırma pahasına gerçekleşmediğini, en azından incelenen ülkeler ve dönemler için ortaya koyuyorlar. Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi doğru cevap D’dir.

Ana amacı merkez bankası bağımsızlığı ile enflasyon ve üretim arasındaki ilişkileri saptamak olan bağımsızlığı ölen araştırma bulgularına göre, reel büyüme hızı, reel büyüme hızındaki oynaklık, işsizlik oranı ve işsizlik oranındaki oynaklık ile merkez bankası bağımsızlığı arasında bir ilişki saptanmıyor. Enflasyonla merkez bankası bağımsızlığı arasında ise ters ilişki bulunuyor.

Yorumlar
  • 0 Yorum