Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1235193

2007’de başlayan ve 2008’de tam anlamıyla patlak veren küresel krizden sonra merkez bankalarının fiyat istikrarı olan temel amacının yanına hangi amaç eklenmiştir?


İstihdamı artırmak

İstikrarlı büyüme

Sürdürülebilir cari açık

Finansal istikrar

Denk bütçe


Yanıt Açıklaması:

1980’lerin ortalarından 2007’de başlayan ve 2008’de tam anlamıyla patlak veren küresel krize kadar olan dönemde merkez bankalarının temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu görüşü egemendi. Küresel krizle birlikte finansal istikrarı sağlamanın da merkez bankalarının diğer önemli amacı olması gerektiği hakkında görüş birliği oluştu. Doğru seçenek "D" şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum