Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1256563

Aşağıdakilerden hangisi bir merkez bankasının enflasyon hedeflemesi uygulamaya başlamasının ön koşullarından bir değildir?


Merkez bankasını bağımsız olması

Merkez bankasının yasası kamu kesimine kredi açmasına izin vermelidir.

Mali baskınlık olmamalı

Finansal sistemin sağlıklı olması

Geçmiş enflasyona bakılarak geleceğe ait enflasyon bekleyişlerinin oluşturulmaması.


Yanıt Açıklaması:

Bir merkez bankasının durup duruken enflasyon hedeflemesi uygulamaya başlaması tevsiy edilmez. Bazı ön koşulların sağlanması gerekiyor ki enflasyon hedeflemesi uygulanabilsin. İlk önkoşul merkez bankasının bağımsız olması. İkinci önkoşul maliye politikası ile ilgili; mali baskınlık olmamalı. Üçüncü önkoşul finansal sistemin sağlıklı olması. Dördüncü ön koşul ise geçmiş enflasyona bakılarak geleceğe ait enflasyon bekleyişlerinin oluşturulmamasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum