Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1279368

Mali baskınlıkla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Para politikası hedefleri göz ardı edilir

Enflasyonun fazla önemsenmez

Yüksek bütçe açıkları gerçekleşir

Para politikası aktif bir şekilde uygulanır

Maliye politikası aktif bir şekilde uygulanır


Yanıt Açıklaması:

Mali baskınlığı, kısaca yüksek bütçe açığı ve enflasyonu az önemseyen bir ekonomik yapı olarak tasvir edebiliriz. Bu yapıda, kamu gelirlerinin kamu harcamalarının tamamını karşılamaması durumunda, bu fark para basılarak veya borçlanılarak karşılanacaktır. Mali baskınlığın yaşandığı ekonomik ortamlarda, mali otorite cari yılda ve gelecek yıllarda beklenen bütçe açıklarını, para politikası hedeflerini dikkate almadan belirlemektedir. Yani, mali baskınlıkta maliye politikası aktif konumda, para politikası ise pasif konumdadır. Doğru seçenek “D” şıkkıdır

Yorumlar
  • 0 Yorum