Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326143

I. Yurtdışı faiz haddi artışı II. Yurtdışı faiz haddi azalışı III. Yurtiçi faiz haddi artışı IV. Yurtiçi faiz haddi azalışı Yukarıda verilenlerden hangi ikisi kapsanmamış faiz haddi paritesine göre döviz kurunu yükselten etkenlerdir?


I ve III
I ve IV
II ve III
II ve IV
I ve II

Yanıt Açıklaması: Kapsanmamış faiz haddi paritesine göre döviz kuru yurtdışı faiz haddinin artması ve yurtiçi faiz haddinin azalması durumunda artış göstermesinden dolayı doğru cevap B’dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum