Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326431

I. Bir ekonomik yapıda bütçe açığı az önemsenmektedir. II. Bir ekonomik yapıda enflasyon az önemsenmektedir. III. Bütçe açıkları para basılarak karşılanmaktadır. IV. Bütçe açıkları borçlanılarak karşılanmaktadır.Yukarıdaki baskınlık koşulları dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?


Merkez Bankasının uygulamaya koyduğu hedefler karmaşık bir yapıya bürünmüştür.
Politikalarla belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi uzun zamana yayılmaktadır.
Mali baskınlıkta, maliye ve para politikalarında sık sık değişikliğe gidilmektedir.
Parasal baskınlıkta para politikası öncü ve disiplinlidir, maliye politikası ise onu izlemektedir.
Mali baskınlıkta, maliye politikası aktif konumda, para politikası ise pasif konumdadır

Yanıt Açıklaması: Mali baskınlığın yaşandığı ekonomik ortamlarda, mali otorite cari yılda ve gelecek yıllarda beklenen bütçe açıklarını, para politikası hedeflerini dikkate almadan belirlemektedir. Yani mali baskınlıkta maliye politikası aktif konumda, para politikası ise pasif konumdadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum