Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326526

Aşağıdaki ifadelerden hangisi esnek enflasyon hedeflemesi ile katı enflasyon hedeflemesi arasındaki farkı açıklamaktadır?


Hedeflerden birinde Merkez bankaları hem çıktı hem de enflasyon açığını en aza indirmeye çalışıyorlarken diğerinde ise sadece enflasyon açığı en aza indirilmek istenir.

Hedeflerden birinde şeffaflık ön planda iken diğerinde uygulamalar yeterince şeffaf değildir.

İki hedefi ayırt edici husus; karar alma mekanizmasının kurumsallaşma farkıdır.

Hedeflerden birinde hesap verme zorunluluğu var iken diğerinde hesap verme zorunluluğu yoktur.

Hedeflerden birisinde merkez bankası açıkça belli bir rakamı telaffuz ederek bu enflasyon hedefimiz der ve kamuoyu ile bunu paylaşır. Diğerinde ise hedef açıkça ilan edilmez.


Yanıt Açıklaması:

Esnek enflasyon hedeflemesinde Merkez bankaları hem çıktı hem de enflasyon açığını en aza indirmeye çalışıyorlarken katı enflasyon hedeflemesinde sadece enflasyon açığı en aza indirilmek istenir

Yorumlar
  • 0 Yorum