Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1200934

  1. TCMB’nin bilanço büyüklüğü
  2. TCMB’nin toplam iç yükümlülükleri
  3. TCMB’nin toplam iç varlıkları
  4. Merkez bankası parası

TCMB’nin kendi isteği ile yürürlüğe soktuğu ve parasal programlama adını verdiği uygulamalar kapsamında, Ocak 1990’da başlatılan ilk parasal kontrol uygulamasında TCMB kendi bilançosundan seçtiği yukarıda verilen hangi parasal büyüklüklerin artış hızına kısıtlama getirdi?


I ve II

II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Parasal kontrol rejimlerinin yararları, 1990’ların başlarından itibaren giderek artan oranda sorgulandı ve bu uygulamadan vazgeçildi. İki nedenle: Hızla artan finansal yenilikler ve parasal kontrolün sokaktaki insanlar açısından anlaşılır olmasının zorluğu.

Türkiye’nin de parasal kontrol rejimi uygulaması deneyimi var. Bu deneyimi ikiye ayırmak mümkün. Birincisi, TCMB’nin kendi isteği ile yürürlüğe soktuğu ve parasal programlama adını verdiği uygulamalar. İlk parasal kontrol uygulaması Ocak 1990’da başlatıldı. Bu tarihten önce de bazı uygulamalar var. Ancak bunlar kamuoyuna duyurulmadan yapıldılar. Bu anlamda Ocak 1990’dakini ilk uygulama olarak almak yanlış olmayacak. TCMB kendi bilançosundan seçtiği dört ayrı parasal büyüklüğün artış hızına kısıtlama getirdi. Bu parasal büyüklükler ‘TCMB’nin bilanço büyüklüğü’, ‘TCMB’nin toplam iç yükümlülükleri’, ‘TCMB’nin toplam iç varlıkları’ ve ‘merkez bankası parası’ idi. Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi doğru cevap E’dir.

 

Yorumlar
  • 0 Yorum