Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1211265

Aşağıdakilerden hangisi beklenmeyen enflasyonun yüklediği maliyetlerden biridir?


Para bulunduranların gizli bir enflasyon vergisine maruz kalmasına yol açar.

Fiyat kataloglarını sürekli değiştiren firmalar menü maliyeti ile karşı karşıya kalırlar.

İşletmeler ürünlerinin fiyatlarını belirlemede ve işçiler ile firmalar ise ücretleri belirlemede sorun yaşarlar.

Enflasyon nominal geliri sabit olan bireyleri doğrudan negatif etkiler.

Enflasyon vergi sisteminin etkinliğini azaltarak tasarruflar ve yatırımlar üzerinde negatif etki yaratır.


Yanıt Açıklaması:

Önceden öngörülemeyen enflasyon ekonomik birimlere üç farklı maliyet yaratır. Bunlardan ilki fiyatların yanlış belirlenmesi, ikincisi servetin borç alanlar ve borç verenler arasında yeniden dağılımı ve üçüncüsü beklenmeyen yüksek enflasyonun geleceğe ilişkin belirsizlikleri arttırması olarak belirtilebilir. Ekonomik birimler gelecekteki fiyat düzeyleri hakkında tam bilgiye sahip değillerse işletmeler ürünlerinin fiyatlarını belirlemede ve işçiler ile firmalar ise ücretleri belirlemede sorun yaşayacaklardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum