Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1228862

Bir ekonomide üretim düzeyi potansiyelin oldukça altında ise para politikasının aradaki farkı azaltması için aşağıdaki politika davranışlarında hangisine uygun bir biçimde politika geliştirmesi uygundur?


Makro ekonomik ve finansal istikrarı gözetmesi

Üretim düzeyinin değiştirmesi

İşgücünün nitelik düzeyinin yükseltilmesi

Rekabetin önündeki engellerin kaldırılması

Araştırma ve geliştirmenin teşvik edilmesi


Yanıt Açıklaması:

Bir ekonomide üretim düzeyi potansiyelinin oldukça altında ise para politikasının aradaki farkı azaltmak için yapabilecekleri var mı? Elbette bu sorunun tersi de geçerli: Üretim düzeyi potansiyelinin oldukça üstünde ise para politikası ile ekonomiyi potansiyeline getirmeye çalışmalı mı? Makroekonomi derslerinden hatırlayacaksınız: İki farklı görüş var. Birincisi, ekonominin kendi dinamikleri ile tekrar potansiyel üretim düzeyine döneceğini belirtiyor ve bu nedenle para ya da maliye politikasında bir değişikliğe gerek olmadığını söylüyor. İkinci görüş ise ekonomin kendi dinamikleri ile dengeye gelmesinin ancak zamanla gerçekleşebileceğine ve bu zamanın oldukça uzun olabileceğine dikkat çekiyor. Bu zamanı kısaltmak üzere para ve maliye politikasının aktif biçimde kullanılmasını tavsiye ediyor. Sözgelimi üretim potansiyel düzeyinin altında ise iç talebi artırmak için faiz haddinin düşürülmesi (parasal genişlemeye gidilmesi) ve /veya genişlemeci maliye politikasının (kamu harcamaların artırılması ve vergi oranlarının düşürülmesi) uygulanması öneriliyor.

Yorumlar
  • 0 Yorum