Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1271164

Repo ve ters repo işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Ters repo ile amaçlanan sistemdeki likiditeyi artırmaktır.

Repo ile amaçlanan sistemdeki likiditeyi artırmaktır. 

Kalıcı likidite bolluğu durumunda merkez bankası doğrudan tahvil satımına gidebilir.

Piyasada geçici likidite sıkışıklığı varsa bu sıkışıklığı gidermek için merkez bankasının kullanacağı
ana araç ‘repo’ işlemidir.

Merkez bankası sistemdeki likidite sıkışıklığının kalıcı olduğunu düşünüyorsa, bankalardan doğrudan tahvil alabilir.


Yanıt Açıklaması:

Çağdaş merkez bankaları likidite yönetimini temel olarak açık piyasa işlemleri ile yapıyorlar. Piyasada geçici likidite sıkışıklığı varsa bu sıkışıklığı gidermek için merkez bankasının kullanacağı ana araç ‘repo’ işlemi. Repo, iki ayaklı bir işlem. İlk ayakta, merkez bankası ticari bankadan, menkul kıymet (tahvil diyelim) satın alıyor. Banka, bu satışı ‘geri almak’ vaadiyle yapıyor. Bu süreç merkez bankası tarafından bakarsanız merkez bankası geri satmak vaadi ile tahvil satın almış oluyor. Başka bir ifadeyle, bu tahvil bir süreliğine merkez bankasında kalıyor. İşlemin ikinci aşamasında ilk işlem tersine dönüyor. İlk aşamada, merkez bankası geçici olarak satın aldığı tahvil karşılığında o bankaya bir fon aktarmış oluyor. Burada önemli olan, bu işlemin ilk aşamasında bankacılık sisteminin likiditesinin artması. İşlemin ikinci aşamasında ise ‘geri satın alma vaadi’ devreye giriyor: Banka, sattığı tahvili merkez bankasından satın alıyor, dolayısıyla sisteme çıkan likidite tekrar merkez bankasına dönüyor. Sonuçta, sistemin geçici likidite gereksinimi karşılanmış oluyor. Ters repo işlemi, adından da anlaşılacağı gibi reponun tamamen tersi bir işlem. Burada amaç, sistemden geçici olarak likidite çekmek. Bu nedenle, merkez bankası ilk aşamada ‘geri alma vaadiyle’ bankalara tahvil satıyor. Bunun karşılığında bankalar merkez bankasına fon aktarmış oluyorlar. Böylelikle sistemden bir süreliğine likidite çekilmiş oluyor. İşlemin ikinci aşamasında, ‘geri alma vaadi’ yerine getiriliyor. Yani, merkez bankası tahvillerini bankalardan geri satın alıyor. İlk aşamada sistemden çekilen likidite böylelikle tekrar sisteme dönmüş oluyor. Merkez bankası sistemdeki likidite sıkışıklığının kalıcı olduğunu düşünüyorsa, bankalardan doğrudan tahvil alabilir. Tersi durumda, yani likidite bolluğu kalıcı ise, bu sefer doğrudan tahvil satımına gidebilir. Ayrıca, bankalar merkez bankalarına kısa vadeli mevduat yatırabiliyorlar. Yine benzer bir şekilde, bankalar merkez bankalarından kısa vadeli mevduat alabiliyorlar. Özellikle koridor sisteminin çalışması açısından önemli bu olanaklar. Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum