Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1290531

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, borç anlaşmalarının taraflarının sahip oldukları bilginin aynı olmaması anlamını taşımaktadır?


Ters seçim

Eksik bilgi

Ahlaki tehlike

Bedavacılık

Sürü davranışı


Yanıt Açıklaması:

Eksik bilgi, finansal piyasalarda sözleşmenin iki tarafının aynı miktarda bilgiye sahip olmaması, borç alanın borç verene göre daha çok bilgi sahibi olması durumu olarak tanımlanmaktadır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum