Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326443

Çağdaş merkez bankalarının para politikası yürütürken kullandıkları en temel araç aşağıdakilerden hangisidir?


Politika faizi

Reeskont kredileri

Zorunlu karşılıklar

Döviz kuru

Kamu harcamaları


Yanıt Açıklaması:

Çağdaş merkez bankalarının sekizinci ünitede açıklandığı gibi para politikasını yürütürlerken kullandıkları temel araç ‘politika faizi’dir. Politika faizi çok kısa vadeli (mesela gecelik ya da haftalık) bir faizdir. Kısa vadeli faizlerdeki değişiklikler bankaların davranışlarını etkilemekte ve daha uzun vadeli faizlerde aynı yönde hareketler doğurmaktadırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum