Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1269270

Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizması bileşenlerden biri değildir?


Faiz kanalı

Kredi kanalı

Kur kanalı

Bilanço kanalı

Para kanalı


Yanıt Açıklaması:

Bu mekanizmaya ait bileşenler arasında para kanalı adında bir kanal bulunmamaktadır. Parasal aktarım mekanizması, faiz kanalı, kur kanalı, kredi kanalı ve bilanço kanalını içermektedir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum