Para ve Banka Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kötü paranın iyi parayı piyasadan kovması durumunu aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?


Tunç yasası

Gresham yasası

Say yasası

Azalan fayda yasası

Azalan verimler yasası


2.Soru

Tahvil talebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır.


Tahvil talebi ile ile fiyatlar arasında ters yönlü bir ilişki vardır.
Kamu açıkları ile tahvil talebi tahvil talebi arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Servet ile tahvil talebi arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Bir tahvilin likiditesi diğer tahvillere kıyasla artıyorsa o tahvilin talebi artar.
Beklenen enflasyon değeri yükseldikçe tahvil talebide artar.

3.Soru

I-Fiyatların yanlış belirlenmesi
II-Servetin borç verenler ve alanlar arasında yeniden dağılımı
III-Vergi sisteminin etkinliğinin azalması
IV-Menü maliyetleri
V-Geleceğe ilişkin belirsizlikler
Yukarıdakilerden hangileri önceden öngörülen (beklenen) enflasyonun maliyetleri arasında değerlendirilmektedir?


I ve III

I ve IV

II ve III

III ve IV

IV ve V


4.Soru

  1. Kendi paranızı basmaktan vazgeçtiğiniz için senyoraj gelirlerinden de vazgeçilmiş olması
  2. Merkez bankalarının ‘son başvurma mercii’ olma görevlerini yerine getirememesi
  3. Para politikasından vazgeçilmesi
  4. İşsizliğin doğal düzeyinin üzerine çıkması
  5. Bankaların likidite sıkışıklığı

Yukarıdakilerden hangileri “resmi dolarizasyon”un diğer bir deyişle yerli paranın kullanımdan kaldırılıp yabancı bir paranın kullanılması durumunun zararlarıdır?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

II, IV ve V

III, IV ve V


5.Soru

Aşağıdaki finansal kalemlerden hangisi bir banka bilançosunun pasifinde yer alır? 


Rezervler 
Menkul kıymetler 
Uzun süreli mevduat 
Krediler 
Zorunlu karşılıklar 

6.Soru

Faiz oranlarında yaşanan aşağı yönlü bir hareket, hisse senedi fiyatlarını yukarı çekecektir. Bu ilişki aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir. 


Banka kredileri kanalı

Döviz kuru kanalı

Varlık fiyatları kanalı

Altın rezervi kanalı

Munzam karşılık kanalı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizması bileşenlerden biri değildir?


Faiz kanalı

Kredi kanalı

Kur kanalı

Bilanço kanalı

Para kanalı


8.Soru

Aşağıda bilgileri verilen bankanın özkaynağı kaç milyon liradır? (Özkaynak getiri oranı: % 15. Vergi sonrası net kârı: ₺ 6 milyon.)


₺ 30 milyon
₺ 40 milyon
₺ 50 milyon
₺ 60 milyon
₺ 90 milyon

9.Soru

I. Bilgi eksikliğinin kurumsal olarak giderilmesiII. Düşük riskli şirketlerin hisselerinden portföy oluşturulmasıIII. Şirket yöneticilerin sahiplerin çıkarı yerine kendi çıkarlarını gözetmesi IV. Özel kuruluşların bilgi toplayarak satmasıV. Borç sözleşmelerine maddi teminat koşulunun eklenmesiYukarıdakilerden hangisi ters seçim sorunun çözüm yollarındandır?


I, II, ve III
I, IV ve V
I, III ve V
II, III, ve IV
II, IV ve V

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu karşılık oranının 0,25 olduğu durumda basit mevduat çarpanının değerini gösterir?


4

8

9

10

20


11.Soru

Para Arzı= M1 Para= C Vadesiz Mevduatlar = D Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki formüllerden hangisi doğrudur?


M1=C+D

D=C+M1

C=D+M1

M1=C-D

D=M1-C


12.Soru

Enflasyonu düşürmeye dönük bir politika uygulamasında merkez bankasının kısa vadeli faiz oranları kullanma yönündeki bağımsız tercihi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


Araç bağımsızlığı

Amaç bağımsızlığı

Ekonomik bağımsızlık

Politik bağımsızlık

İdari bağımsızlık


13.Soru

Mevduat kabul eden finansal kurumların varlıkları genellikle borçlarına göre daha uzun vadeli olur.

Bu durum aşağıdaki finansal istikrarsızlık kaynaklarından hangisine sebep olabilir?


Açık döviz pozisyonu

Vade uyuşmazlığı

Sorunlu krediler

Yetersiz sermaye

Likidite yetmezliği


14.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi en düşük reel faiz oranını göstermektedir?


Fiyatlar genel düzeyinin %5 artması, nominal faiz oranlarının %5 artması
Fiyatlar genel düzeyinin %10 artması, nominal faiz oranlarının %9 artması
Fiyatlar genel düzeyinin %7 artması, nominal faiz oranlarının %4 artması
Fiyatlar genel düzeyinin %6 artması, nominal faiz oranlarının %5 artması
Fiyatlar genel düzeyinin %8 artması, nominal faiz oranlarının %6 artması

15.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi finansal sistemin temel işlevleri arasında yer almaz?


Riskin paylaşılması 
Likidite 
Politika kararları alınmasında belirleyici olma 
Bilgi aktarımı 
Portföy oluşturma

16.Soru

Bir tahvilde vade uzadıkça beklenmedik risklerle karşılaşılma olasılığı artar, bu durumda yatırımcının bu risklere katlanmasının karşılığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir?


Vade Primi
Risk Primi
Faiz Primi
Piyasa Primi
Firma Primi

17.Soru

Genellikle enflasyonun,paranın bağlandığı ülkenin enflasyonundan yüksek olacağının beklendiği ülkelerde uygulanan rejim aşağıdakilerden hangisidir?


Resmi dolarizasyon

Para kurulları

Sabit döviz kuru

Parasal kontrol

Dalgalı döviz kuru


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının faiz kanalı yoluyla daraltıcı bir para politikası uygulamasının sonuçlarından biri değildir?


Politika faizi azalacaktır.
Politika faizi artacaktır.
Reel faiz artacaktır.
Kredi maliyetleri artacaktır.
Tüketim harcamaları azalacaktır.

19.Soru

Türkiye İstatistik Kurumu'nun oluşturduğu enflasyon sepetinde ağırlığı en yüksek olan grup aşağıdakilerden hangisidir?


Ev eşyası

Giyim ve Ayakkabı

Ulaştırma

Konut

Gıda ve Alkolsüz içecekler


20.Soru

Nominal faiz oranlarının %12 ve beklenen enflasyonun %8 ve gerçekleşen enflasyonun %15 olduğu bir ekonomik ortamda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Ekonomik ortam borçlananın lehinedir

Ekonomik ortam borçlananın alehinedir

Ekonomik ortam borç verenin lehinedir

Ekonomik ortam hem borçlananın hem de borç verenin lehinedir

Ekonomik ortam hem borçlananın hem de borç verenin alehinedir