Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326315

Aşağıda bilgileri verilen bankanın özkaynağı kaç milyon liradır? (Özkaynak getiri oranı: % 15. Vergi sonrası net kârı: ₺ 6 milyon.)


₺ 30 milyon
₺ 40 milyon
₺ 50 milyon
₺ 60 milyon
₺ 90 milyon

Yanıt Açıklaması: Özkaynak Getiri Oranı (ROE), banka sahiplerinin hangi oranda kâr ettiğini gösteren bir orandır ve bankanın vergi sonrası net kârının özkaynaklara bölünmesiyle hesaplanır. Formülize etmek gerekirse, ROE = Vergi sonrası net kâr / Özkaynaklar’dır. Dolayısı ile Özkaynaklar’a ulaşmak için şu formülü kullanmamız gerekir: Özkaynaklar = Vergi sonrası net kâr / ROE. O halde sorumuzdaki banka için formül, Özkaynaklar = 6 / %15 yada Özkaynaklar = 6 / 0,15 olur. Bu işlem de bize 40 milyon lira sonucunu verir. Doğru cevap B seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum