Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326450

I-Fiyatların yanlış belirlenmesi
II-Servetin borç verenler ve alanlar arasında yeniden dağılımı
III-Vergi sisteminin etkinliğinin azalması
IV-Menü maliyetleri
V-Geleceğe ilişkin belirsizlikler
Yukarıdakilerden hangileri önceden öngörülen (beklenen) enflasyonun maliyetleri arasında değerlendirilmektedir?


I ve III

I ve IV

II ve III

III ve IV

IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Önceden öngörülemeyen enflasyon ekonomik birimlere üç farklı maliyet yaratır. Bunlardan ilki fiyatların yanlış belirlenmesi, ikincisi servetin borç alanlar ve borç verenler arasında yeniden dağılımı ve üçüncüsü beklenmeyen yüksek enflasyonun geleceğe ilişkin belirsizlikleri arttırması olarak belirtilebilir. Ekonomik birimler gerçekleşecek enflasyonu tam olarak tahmin etseler bile, enflasyon ekonomiye bazı maliyetler yükler. Beklenen enflasyonun yarattığı maliyetler şunlardır: İlk olarak enflasyon para bulunduranların gizli bir enflasyon vergisine maruz kalmasına yol açar. İkincisi, fiyat kataloglarını sürekli değiştiren firmalar “menü maliyeti” ile karşı karşıya kalırlar. Üçüncüsü, enflasyon nominal geliri sabit olan bireyleri doğrudan negatif etkiler. Dördüncüsü, enflasyon vergi sisteminin etkinliğini azaltarak tasarruflar ve yatırımlar üzerinde negatif etki yaratır.

Yorumlar
  • 0 Yorum