Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326207

I. Bilgi eksikliğinin kurumsal olarak giderilmesiII. Düşük riskli şirketlerin hisselerinden portföy oluşturulmasıIII. Şirket yöneticilerin sahiplerin çıkarı yerine kendi çıkarlarını gözetmesi IV. Özel kuruluşların bilgi toplayarak satmasıV. Borç sözleşmelerine maddi teminat koşulunun eklenmesiYukarıdakilerden hangisi ters seçim sorunun çözüm yollarındandır?


I, II, ve III
I, IV ve V
I, III ve V
II, III, ve IV
II, IV ve V

Yanıt Açıklaması: Ters seçim sorununu çözmenin en temel yolu bilgi eksikliğini ortadan kaldırmaktır. Eğer bilgi eksikliği ortadan kalkarsa – yani alıcılar finansal piyasalarda yüksek risk taşıyan finansal varlıklar ile düşük risk taşıyan finansal varlıkları birbirinden ayırt edilebilir hâle geldiği zaman – alıcılar tam bilgiye sahip olurlar ve böylelikle ters seçim sorunu da ortadan kalkmış olur. Kamu düzenlemeleri ile piyasa aktörlerinin finansal durumları ile ilgili daha çok bilgiyi kamu ile paylaşmalarını yasal olarak sağlandığında bu sorun çözülmüş olur. Bunun yeterli olmadığı durumlarda ise özel şirketler aracılığı ile bilgi toplayan ve uzmanlarınca oluşturulan raporları danışmanlık yoluyla satan özel kuruluşlar devreye girebilir. Dolayısı ile kamusal kurumların ve özel kuruluşların sayesinde bilgi eksikliği giderilebilir. Bunun yanı sıra borç sözleşmelerine maddi teminat koşulunun eklenmesi de faydalı olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum