Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326146

Tahvil talebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır.


Tahvil talebi ile ile fiyatlar arasında ters yönlü bir ilişki vardır.
Kamu açıkları ile tahvil talebi tahvil talebi arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Servet ile tahvil talebi arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Bir tahvilin likiditesi diğer tahvillere kıyasla artıyorsa o tahvilin talebi artar.
Beklenen enflasyon değeri yükseldikçe tahvil talebide artar.

Yanıt Açıklaması: Herhangi bir malın fiyatı arttıkça talebi de azalır. Aynısı tahvil için de geçerlidir. Tahvilin alış fiyatı arttıkça o tahvilden elde edilecek faiz düşmektedir. Dolayısıyla, tahvilin fiyatı ile talebi arasındaki ilişkiyi gösteren talep eğrisi aşağıya doğru (negatif) eğimli olacaktır. Kitabınızda sayfa 36’da ki Şekil 2.1’den de takip edilebileceği gibi fiyatlar arttıkça tahvil talebi azalmaktadır. Tahvil talebini fiyatı dışında etkileyen başka unsurlar da vardır. Mesela servet. Tasarruflarımızın birikimi sonucun da zamanın belli bir noktasında belli bir düzeyde servetimiz oluşmaktadır. Servet ne kadar yüksekse diğer unsurlar aynı kalmak üzere tahvil talebi de o kadar yüksek olacaktır. Tahvil talebini etkileyen başka unsurlar da vardır. Şimdi talebi etkileyen diğer unsurların değişmediğini düşünerek her bir unsuru tek tek ele alalım. Bir tahvilin likiditesi diğer tahvillere kıyasla artıyorsa o tahvilin talebi artar. Çünkü gerektiğinde rahatlıkla paraya çevrilebilecek. Beklenen enflasyon azaldıkça tahvil talebi artacaktır. Zira tahvilin beklenen reel getirisi yükselecek. Tahvilden alınan vergi, alternatif finansal varlıklardan alınan vergiye göre düşüyorsa tahvilin talebi yine yükselecektir. Tahvil talebini artıran bu unsurlar, Şekil 2.1’de servetin artması nedeniyle ortaya çıkan gelişmelere benzer gelişmeler yaratacaklardır; tahvil talep eğrisi sağa kayacaktır. Bu unsurlar tam ters yönde değişirlerse aynı fiyat düzeyinde eskisine kıyasla daha az tahvil talep edilecek ve tahvil talep eğrisi sola kayacaktır. Dolayısıyla beklenen enflasyon değeri yükseldikçe tahvil talebinin artması söz konusu değildir. Kamu açıkları ile tahvil arzı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır, kamu açıkları tahvil arzını belirleyen bir olgudur.
Yorumlar
  • 0 Yorum