Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1270264

  1. Mali varlık fiyatlarında balon oluşmasının önlenmesinin de merkez bankalarının görevleri arasında olduğu savunulmaktadır. 
  2. Türkiye'de merkez bankası hem para politikasını yürütmekte hem de finansal sistemi düzenlemekte ve denetlemektedir.
  3. Türkiye'de finansal istikrara ilişkin tüm sorumluluk merkez bankasındadır. 

Para politikasının amaçlarına ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I, II ve III

II ve III

I ve II

II ve III

Yalnız I


Yanıt Açıklaması:

Finansal istikrara ilişkin tüm sorumluluk bazı ülkelerde merkez bankalarında. Bu durumda, finansal istikrarı sağlamaya yönelik her yetkinin para politikası amacıyla kullanılacağını düşünmemek gerekiyor. Para politikası rejimlerini bir önceki ünitede tartıştım. A bankasının açık döviz pozisyonun düzeyi, ya da B bankasının sermaye durumu -ki bu tip düzenlemeleri mikro-sakıngan düzenlemeler olarak adlandırıyorum, büyük ölçüde düzenleme ve denetim alanına giriyor, para politikasının alanına değil. Bazı ülkelerde ise düzenleme ve denetleme yetkisi merkez bankası dışındaki kurumlarda. Çoğu ülkede para politikasını merkez bankası yürütürken finansal sistemi düzenleme ve denetleme yetkisi başka kurumlarda. Türkiye’de de böyle. Düzenleme ve denetleme yetkisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK).  Balonlar finansal sistem açısından önemli bir risk oluşturuyorlar. Balon şiştikçe, varlık fiyatları artıyor; servet artıyor. Alınan riskler de artıyor. Balon patladığı zaman ise varlık fiyatlarındaki keskin düşüşle birlikte servetler eriyor, bilançolar bozuluyor. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorlaşıyor. Küresel krize giden süreçte, ABD’deki konut fiyatlarının uzunca bir süre artmasının ve bu artışı önlemek için bir şey yapılmamasının rolü olduğu artık bir sır değil. Dolayısıyla, merkez bankalarının mali varlık fiyatlarında balonların oluşumunu engellemeleri gerektiği de düşünülüyor. Bu düşünceye karşı çıkanlar da var elbette. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum