Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1278806

Politika faizindeki bir değişikliğin net ihracata yansıyarak üretimi etkilediği aktarım mekanizması kanalı aşağıdakilerden hangisidir?


Kredi kanalı

Bilanço kanalı

Kur kanalı

Varlık fiyatları kanalı

Faiz kanalı


Yanıt Açıklaması:

Merkez Bankalarının politika faizlerini artırmaları halinde, döviz kuru düşecek ve yerli paradaki bu değerlenme ile net ihracat azalacaktır. Bu, yurtiçinde üretilen mallara olan toplam talebi azaltacağından, kısa dönemde üretim de düşecektir. Merkez bankasının politika faizini düşürmesi hâlinde ise tersi etkiler ortaya çıkacak ve döviz kurunun yükselmesiyle yerli para değer kaybedecek bu değerlenme ile net ihracat ve üretim artacaktır. Söz konusu mekanizma döviz kuru kanalıyla gerçekleşmektedir. Doğru yanıt “C” şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum