Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326381

Türkiye’de “zorunlu karşılık oranı”nı belirleme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisindedir?


Maliye Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Merkez Bankası

Bankalar Birliği

Sermaye Piyasası Kurumu


Yanıt Açıklaması:

Bankalar yasal olarak topladıkları mevduatın Merkez bankası tarafından belirlenen bir orana karşılık gelen kısmını Merkez Bankasında tutmak zorundadır. Bu oranı belirleme yetkisi Merkez Bankası’na aittir.

Yorumlar
  • 0 Yorum