Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1242047

  1. Zorunlu karşılıklar ne kadar yüksekse bankaların karı o kadar azalır.
  2. Zorunlu karşılıklar çok esnek bir para politikası aracıdır.
  3. Zorunlu karşılıkları değiştirmek ekonominin likidite düzeyini anında hemen değiştirmez.

Zorunlu karşılıklara ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Mevduat toplayan finansal kurumlar topladıkları mevduatın merkez bankasınca saptanan oranını merkez bankasında tutmak zorundalar. Bu oran ne kadar yüksekse finansal kurumlara yatırılan her birim mevduatın krediye ya da o bankaya kâr elde etme olanağı sağlayan benzeri bir varlık türüne dönüşen kısmı da o kadar az olacaktır. Daha düşük zorunlu karşılık oranları ise diğer belirleyici unsurlar aynı kalmak üzere, ekonomiye arz edilen kredi ve benzeri finansal ürünlerin artması anlamına gelir.

Hatırlarsanız, merkez bankasına yatacak zorunlu karşılık tutarı hesaplandıktan sonra ilgili bankaya bir süre veriliyordu. Hesaplanan zorunlu karşılık miktarı, bu süreden sonra başlayan bir dönemde merkez bankasında tutuluyordu. Bu nedenle, zorunlu karşılık oranı çok esnek bir para politikası aracı değil. Zorunlu karşılık oranını bugün değiştirseniz, ekonominin likidik düzeyi hemen değişmeyecektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum