Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326227

Bir şirketin yöneticisi kendi maaşını arttırıp, şirket adına lüks araçlar alıp kendi seyahat harcamalarını şirketin adına göstererek şirket karını düşürebilir ve hatta batmasına yol açabilir. Bu olay ahlaki tehlikenin hangi özel durumuna örnek olarak verilebilir?


Bedavacılık
Ters seçim
Tasarrufun mobilize olması
Asil-vekil problemi
Bilgi edinme maliyeti

Yanıt Açıklaması: Ahlaki tehlikenin özellikle ortaklık (hisse senedi) piyasalarında ortaya ç›kan özel durumuna Asil-Vekil Problemi adı veriliyor. İdeal durumda vekilin asilin çıkarları doğrultusunda hareket ederek şirketin kârını ve varlıklarının değerini arttırması beklenir. Bunun yerine yönetici yani vekil, asilin çıkarları yerine kendi çıkarı doğrultusunda hareket edebilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum