Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326414

Parasal aktarım mekanizmalarında takip edilmekte olan para politikasında bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğu an ile merkez bankasının para politikasındaki değişikliği uygulamaya başladığı an arasında geçen zaman aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?


Uygulama süresi
Uyum sorunu
Yapısal gecikme
İç gecikme
Dış gecikme

Yanıt Açıklaması: İktisatçılar arasında para politikasının aktarma kanalları üzerinde büyük ölçüde fikir birliği vardır. Ancak politika uygulamalarının zamanlaması konusunda fikir birliği nispeten zayıftır. Para politikasının uygulanmasında iç gecikme ve dış gecikme olmak üzere iki tür gecikmenin varlığından bahsedebiliriz. İç gecikme, takip edilmekte olan para politikasında bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğu an ile merkez bankasının para politikasındaki değişikliği uygulamaya başladığı an arasında geçen zamandır. İç gecikme aynı zamanda teşhis gecikmesini de içermektedir. Dış gecikme ise belli bir politikayı uygulamaya soktuktan sonra, bu politika kapsamında değişmesi beklenen hedef değişkenin etkilendiği zamana kadar geçen süredir.
Yorumlar
  • 0 Yorum