Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326541

Merkez bankasının fiyat istikrarı yanında istihdamı da düşünerek para politikası yürütmesi aşağıda yer alan politikalardan hangisine girer?


Esnek enflasyon hedeflemesi

Katı enflasyon hedeflemesi

Kura dayalı enflasyon programı

Para kurulu

Büyüme öncelikli politika


Yanıt Açıklaması:

Merkez bankalarının üretim ve istihdamı da gözeterek enflasyon öncelikli politikalar esnek enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde yürütülür.

Yorumlar
  • 0 Yorum