Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326577

I-Açık döviz pozisyonu
II-Yetersiz Sermaye
III-Vade uyuşmazlığı
IV-Yetersiz kapasite kullanımı
V-Eksik istihdam
Yukarıdakilerden hangileri finansal istikrarsızlık kaynaklarındandır?


I,II

I,II,V

I,II,III

I,II,III,V

I,II,III,IV


Yanıt Açıklaması:

Yukarıdakilerden açık döviz pozisyonu, yetersiz sermaye ve vade uyuşmazlığı finansal istikrarsızlık kaynaklarındandır.

Yorumlar
  • 0 Yorum