Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326587

I. Koridor sistemi

II. İletişim politikası 

III. İstihdam politikası

IV. Döviz kuru rejimi

Yukarıdakilerden hangileri merkez bankalarının para politikası araçlarındandır?


I ve II

II ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Merkez bankalarının elinde ekonomik birimlerin kararlarının etkileyebilmek için kullandıkları bazı araçlar vardır. Bunlar temel olarak şunlardır: Koridor sistemi ve politika faizi, Bankaların likidite talebi ve likidite arzı, Likidite yönetimi, İletişim politikası ve Döviz kuru politikası. İstihdam yönetimi merkez bankasının amaçları ve araçları arasına girmez.

Yorumlar
  • 0 Yorum