Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1191021

Türkiye'nin 2000 yılında devreye soktuğu ve daha sonra uygulamadan vazgeçtiği kur rejimi aşağıdakilerden hangisidir?


Enflasyona dayalı kur rejimi

kirli dalgalı kur rejimi

saf dalgalı kur rejimi

Dalgalı döviz kuru rejimi

Sabit döviz kuru rejimi


Yanıt Açıklaması:

Bir başka sabit döviz kuru rejimi çeşidi, döviz kurunun her gün alacağı değeri önceden açıklamak. Bu, genellikle enflasyonun, paranın bağlandığı ülkenin enflasyonundan yüksek olacağının beklendiği ülkelerde uygulanıyor. Aradaki farkı giderecek şekilde döviz kurunun önceden açıklanan biçimde yükselmesine izin veriliyor. Böylelikle, döviz kurundaki (tahmin edilen) artışın yurtiçi ile yurtdışı enflasyon arasındaki (tahmin edilen) fark kadar olmasına çalışılıyor. Hem döviz kurunun sözgelimi bir yıl boyunca alacağı değer yılbaşında (önceden) açıklanmış ve böylece döviz kuru hakkındaki belirsizlik ortadan kaldırılmış olunuyor. Hem de yerli paranın reel olarak değer kaybetmesinin ya da değerlenmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu tür bir uygulamayı Türkiye 2000 yılının başında devreye soktu. Bu uygulama Şubat 2001’de patlak veren krizle sona erdi.

Yorumlar
  • 0 Yorum