Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1228504

Fiyat istikrarı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Merkez bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.

Fiyat istikrarı sıfır enflasyon anlamına gelmez.

Küresel finansal krize kadar %2 enflasyon fiyat istikrarı ile uyumlu olduğu düşünülüyordu.

Hiperenflasyona sebep olan durumlar yüksek bütçe açıklarının merkez bankasına para bastırılarak finanse edilmesiyle ilgilidir.

Merkez bankasının öncelikli amacı enflasyonu düşürmektir.


Yanıt Açıklaması:

Bir merkez bankasının iki temel amacından ilki fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarı, ‘sıfır enflasyon’ anlamına gelmez. Küresel krize kadar yüzde 2 düzeyinde bir enflasyonun fiyat istikrarı ile uyumlu olduğu düşünülüyordu. Küresel krizden sonra, gerektiğinde ekonomileri canlandırabilmek için reel faizleri sıfırın altına indirmenin gerekli olabileceği görüşünden hareketle, merkez bankalarının yüzde 4 dolaylarında bir enflasyon düzeyini fiyat istikrarı olarak almaları gerektiği tartışılmaya başlandı.

Yorumlar
  • 0 Yorum