Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326234

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ekonomik aktiviteyi etkileme kanallarından biri değildir?


Borçlanma maliyetlerinin yükselmesi
Ahlaki tehlike
Riskten kaçınma
Şirket özsermayesi
Döviz kuru

Yanıt Açıklaması: -Borçlanmanın Maliyetinin Yükselmesi: Kriz dönemlerinde genel olarak faiz oranların yükseldiğini, menkul kıymetlerin fiyatlarının ise düştüğünü görüyoruz. -Kredi Daralması: Finansal kriz dönemlerinin yol açtığı en belirgin sorunlardan biri de artan belirsizlik sonucunda bilgi edinme maliyetlerinin yükselmesi, yani eksik bilgi sorununun artmasıdır. -Riskten Kaçınma: Finansal kriz dönemlerinin önemli belirtilerinden biri de yatırımcıların riskten kaçınma eğilimidir. Riskten kaçınma eğilimi genel olarak varlıklara olan talebi azaltarak varlık fiyatlarının düşmesine yol açar. -Şirket Özsermayesi: Eksik bilgi bahsinde özsermayenin bir tür teminat görevi görerek şirketlerin borçlanmasını kolaylaştırdığını görmüştük. Kriz dönemlerinde ise bunun tam tersi söz konusudur, yani şirketlerin özsermayeleri düştüğü için borçlanabilmeleri zorlaşacaktır. -Döviz Kuru: Finansal krizlerde yine riskten kaçınma davranışı sermayenin de güvenli paralara doğru hareketine yol açarak genel olarak kriz geçirmekteolan ülkenin parasının değerini düşürür.
Yorumlar
  • 0 Yorum