Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326517

TCMB Kanunu’nda yapılan önemli değişiklikler sonucu yasaya giren “Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı araçlarını doğrudan kendisi belirler.” maddesi hangi tarihli değişiklik sonucu yürürlüğe girmiştir?


9 Mayıs 1999

9 Mayıs 2000

9 Mayıs 2001

9 Mayıs 2002

9 Mayıs 2003


Yanıt Açıklaması:

Türkiye’de Merkez Bankası Bağımsızlığı TCMB Kanunu’nda 25 Nisan 2001 tarihinde önemli değişiklikler yapıldı. Yasa yeni hâli ile 9 Mayıs 2001’de yürürlüğe girdi. Yasadaki en önemli değişiklik TCMB’nin ‘Temel Görev ve Yetkileri’ni belirleyen dördüncü maddede yapıldı. O maddede şöyle denilmiştir: “Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı araçlarını doğrudan kendisi belirler.”

Yorumlar
  • 0 Yorum