Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326525

I-Kur, arz ve talebe göre piyasada belirlenir.
II-Döviz kurunun her gün alacağı değer önceden açıklanır.
III-Sürdürülebilirdir.
IV-Sermaye hareketlerinin oynaklık gösterdiği dönemlerde belirsizliğin artması olumsuz yönlerinden biridir.
Yukarıdakilerden hangileri dalgalı döviz kurunun özelliklerindedir?


I,II

II,III

I,III

I,III,IV

I,II,III,IV


Yanıt Açıklaması:

Dalgalı döviz kuru rejiminde merkez bankasının koruyacağı bir döviz kuru düzeyi yok. Kur arz ve talep koşullarına bağlı olarak piyasada belirleniyor. Bu nedenle sürdürülebilir bir döviz kuru rejimidir. En büyük sakıncası ise döviz kurunda oluşabilecek dalgalanmaların önemli bir makroekonomik değişkenin ileride alabileceği değerler hakkındaki belirsizliği artırmasıdır. II. ifade dalgalı döviz kuru rejimine değil sabit döviz kuru rejimine ait bir özelliktir.

Yorumlar
  • 0 Yorum