Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326545

Bir ekonomide üretim düzeyi potansiyelinin oldukça altında ise para politikasının aradaki farkı azaltmak için yapabileceklerinden biri değildir?


Ekonominin kendi dinamikleri ile tekrar potansiyel üretim düzeyine döner.
Para ya da maliye politikasında bir değişikliğe gerek yoktur.
Ekonomin kendi dinamikleri ile dengeye gelmesinin ancak zamanla gerçekleşebilir ve uzun zaman alır.
Kamu harcamalarının azaltılması yoluyla vergilerin arttırılması yoluyla iç talebin azaltılmasıdır.
Üretim potansiyel düzeyinin altında ise iç talebi artırmak için faiz haddinin düşürülmesidir.

Yanıt Açıklaması: Bu konuda iki farklı görüş söz konusudur. Birincisi, ekonominin kendi dinamikleri ile tekrar potansiyel üretim düzeyine döneceğini belirtiyor ve bu nedenle para ya da maliye politikasında bir değişikliğe gerek olmadığını söylüyor. İkinci görüş ise ekonomin kendi dinamikleri ile dengeye gelmesinin ancak zamanla gerçekleşebileceğine ve bu zamanın oldukça uzun olabileceğine dikkat çekiyor. Bu zamanı kısaltmak üzere para ve maliye politikasının aktif biçimde kullanılmasını tavsiye ediyor. Söz gelimi üretim potansiyel düzeyinin altında ise iç talebi artırmak için faiz haddinin düşürülmesi (parasal genişlemeye gidilmesi) ve /veya genişlemeci maliye politikasının (kamu harcamaların artırılması ve vergi oranlarının düşürülmesi) uygulanması öneriliyor.
Yorumlar
  • 0 Yorum