Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326570

I. Açık döviz pozisyonu 
II. Vade uyuşmazlığı
III. Yüksek faiz oranı
IV. Yetersiz sermaye
V. Likidite yetmezliği
Yukarıdakilerden hangileri bankacılık sisteminin finansal istikrarsızlık kaynakları arasındadır?


I, II, III ve IV

I, II, III ve V

I, II, IV ve V

I, III, IV ve V

II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Çeşitli finansal istikrarsızlık kaynakları vardır. En önemlileri şunlar ise şunlardır: açık döviz pozisyonu, vade uyuşmazlığı, sorunlu krediler, yetersiz sermaye ve likidite yetmezliği.

Yorumlar
  • 0 Yorum