Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326583

Merkez Bankasının faiz koridorunun üst sınırını yukarıya çekmesi ne anlama gelmektedir?


Parasal sıkılaştırmaya gidildiği

Ekonomik canlanmanın hedeflendiği

Kredi genişlemesinin amaçlandığı

Mali genişlemenin amaçlandığı

Likidite bolluğunun yaşanacağı


Yanıt Açıklaması:

Faiz koridorunun üst sınırı merkez bankasının bankalara borç verme faizidir ve piyasada bu faizin üzerinde bir faizin oluşması mümkün değildir. Üst sınır faizinin yukarıya çekilmesi merkez bankasının artık daha yüksek bir orandan bankalara borç vereceği anlamına gelmektedir. Bu da parasal sıkılaştırmaya gidildiği anlamına gelmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum